Steven Pressfieldin taistelu luovuudesta

Vastustus, luovan työn vihollinen Steven Pressfieldin War of Art on kirja luovaan työhön kohdistuvasta sisäisestä vastustuksesta ja sen voittamisesta. Vastustus isolla V:llä (Resistance) on Pressfieldin yleiskäsite luovaa työtä estäville voimille. Luova työ, joka herättää Vastustusta, pitää ymmärtää laajasti. Pressfield luettelee Vastustusta herättävinä aktiviteetteina taiteen tekemisen lisäksi yrityksen perustamisen, koulutuksen, addiktion tai pahan tavan voittamisen, toiminnan, johon ryhdytään toisten auttamiseksi tai joka edellyttää sellaista vahvaa sitoutumista kuin lasten saaminen tai avioliitto, minkä tahansa dieetin tai kunto-ohjelman, kaikki teot, jotka vaativat poliittista, moraalista tai eettistä rohkeutta (mukaan lukien itsensä muuttaminen parempaan suuntaan), ja minkä tahansa toiminnan, jonka tavoitteena on tiukemmat vatsalihakset. Vastustus … Jatka artikkeliin Steven Pressfieldin taistelu luovuudesta

Timothy Snyder: Tyranniasta, 20 opetusta 1900-luvulta.

Timothy Snyder on yhdysvaltalainen kirjailija, yhteiskunnallinen keskustelija ja historioitsija, jonka erityisalaa ovat Keski- ja Itä-Euroopan historia sekä holokausti. Hän toimii professorina Yalen yliopistossa. Kirjan alaotsikon mukaisesti se sisältää 20 historian opetusta totalitaaristen hallintojen nousuun liittyen. Kirja oli nopeaa ja aika kevyttä luettavaa aiheen raskaudesta huolimatta. Sivuja on 130, mutta lukujen välissä on yksi tai kaksi tyhjää sivua ja jokaisen luvun ensimmäisen sivun muodostaa otsikko ja lyhyt yhteenveto, joten tekstiä ei ole kovin paljon. Esittelen Snyderin 20 opetusta ja joitain ajatuksia kirjasta. Opetusten otsikot ovat Snyderilta, mutta sisällön kuvauksessa on mukana myös omaa tulkintaani ja ajatuksiani. Kirjan kohdeyleisö ovat Donald Trumpin … Jatka artikkeliin Timothy Snyder: Tyranniasta, 20 opetusta 1900-luvulta.

Richard Swinburnen argumentti teismin puolesta uskonnolliseen kokemukseen perustuen

Brittiläinen filosofi Richard Swinburne on esittänyt uskonnolliseen kokemuksen nojaavan argumentin Jumalan olemassaolon puolesta. Argumentin mukaan ihmisten kokemukset Jumalasta ovat pätevä syy uskoa Jumalan olevan olemassa. Swinburne tunnetaan parhaiten kumulatiivisesta argumentista kristillisen teismin puolesta. Kumulatiivisessa argumentissa esitetään useita erillisiä argumentteja, jotka tukevat samaa johtopäätöstä. Argumenttien ei tarvitse olla erityisen vahvoja yksinään, mutta yhdessä niistä kasautuu eli kumuloituu riittävästi tukea johtopäätöksen hyväksymiseksi. Swinburnen mukaan hänen esittämänsä kumulatiivinen argumentti riittää osoittamaan, että Jumala on olemassa yli 50 prosentin todennäköisyydellä. (Swinburne on muuten sitä mieltä, että olisi huono juttu, jos Jumalan olemassaolo olisi täysin varmaa, koska se rajoittaisi ihmisten vapautta liikaa. Hänen mukaansa on … Jatka artikkeliin Richard Swinburnen argumentti teismin puolesta uskonnolliseen kokemukseen perustuen

Berijan tarhat

Unto Parvilahden kirjaa Berijan tarhat voi pitää Solženytsinin Vankileirien saariston suomalaisena pikkuserkkuna. Kirja kertoo Parvilahden vankeudesta ja karkotuksesta Neuvostoliitossa vuosina 1945–1954. Parvilahti kuului kahdenkymmenen Suomesta sodan jälkeen Neuvostoliittoon luovutetun ryhmään, nk. Leinon vankeihin. Luovutus tapahtui NL:n painostuksesta epävarmoissa sodanjälkeisissä oloissa. … Jatka artikkeliin Berijan tarhat

Musta pata tulella

Muutama kriittinen ajatus Sokal Squared -skandaalista

Pata kattilaa soimaa. Tempaus, jonka tekijöiden ilmaisema tarkoitus oli osoittaa poliittisesti ja ideologisesti latautuneen tutkimuksen ongelmia, näyttää olleen sekin vahvasti poliittisesti ja ideologisesti latautunut. Minun on jo pitempään pitänyt kirjoittaa jotain lisää ”Sokal squared” -skandaalista eli lokakuussa 2018 paljastuneesta tempauksesta, … Jatka artikkeliin Muutama kriittinen ajatus Sokal Squared -skandaalista

Viisi todistusta Jumalan olemassaolosta – tomistinen todistus

Tämä teksti kuuluu sarjaan, jossa käsittelen Edward Feserin esittämiä jumalatodistuksia. Ensimmäinen osa sisältää kirjan yleisesittelyn ja aristoteelisen argumentin, toinen osa käsittelee uusplatonistista argumenttia. Suoraan asiaan: Tomistinen todistus perustuu olemassaolon (eksistenssi) ja olemuksen eroon. Taustaoletuksena on, että olioilla on aina olemus. … Jatka artikkeliin Viisi todistusta Jumalan olemassaolosta – tomistinen todistus

Viisi todistusta Jumalan olemassaolosta – uusplatonistinen todistus

Tämä on toinen osa sarjasta, joka käsittelee kriittisesti Edward Feserin kirjassa Five Proofs of the Existence of God esitettyjä jumalatodistuksia. Edellisessä osassa esittelin kirjan yleisesti ja arvioin Feserin esittämää aristoteelista jumalatodistusta. Moneudesta ykseyteen Uusplatonistinen todistus saa nimensä, yllätys yllätys, uusplatonismina … Jatka artikkeliin Viisi todistusta Jumalan olemassaolosta – uusplatonistinen todistus